2018. godine je novoupisana Vlaška stranka Most, dok su još dve stranke preregistrovane. Ukupno 133 partija je upisano u registar političkih stranaka Srbije.

Da bi stranka bila upisana u registar potrebno je između ostalog prikupiti 10.000 potpisa građana.

Srpski patriotski savez i Stranka moderne Srbije koje su se 2018. godine pojavila na političkoj sceni umesto registracije odlučile su se za preregistraciju, odnosno preuzimanje nekih već postojećih partija, kojima su promenile ime.

U registru političkih partija nalaze se i dalje nekada parlamentarne stranke, koje već duže vreme nisu aktivne.
Među njima su i Demohrišćanska stranka Srbije na čijem je čelu bio Vladan Batić, a sada njegova ćerka Olgica Batić. U registru su i Ujedinjeni regioni Srbije, čiji je zastupnik i dalje Mlađan Dinkić.

Manjine u Srbiji imaju najmanje 68 regostrovanih političkih partija

To su stranke manjina; Mađara, Albanaca, Hrvata, Bošnjaka, Rusa, Grka, Crnogoraca, Rusina, Vlaha, Rumuna, Slovaka, Bugara, Bunjevaca, Goranaca, Makedonaca, Roma…

Želite da postane naš dopisnik? Kontaktirajte nas na dopisnistvo@srbijavesti.com