Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja rekao je da je u Srbiji do sada formiran 21 lokalni socijalno-ekonomski savet. U narednom periodu će se još više raditi na jačanju kapaciteta saveta.

On je izjavio da nisu zadovoljni brojem savet koji su do sada formirani na lokalnom nivou. Zbog toga je potrebno intenzivirati održavanje sednica socijalno-ekonomskih saveta i pokušati da se to čini na lokalnom nivou.

Ministar Đorđević je ocenio da će na taj način da se podstakne ne samo jačanje, već i osnivanje novih socijalno-ekonomskih saveta na lokalnom nivou.

Verujem da ćemo uspeti da medijski promovišemo razlog zbog kog treba da postoje ti saveti. Njihov rad na lokalnom nivou bi mogao da pruži najbolje inpute o tome šta mi na Socijalno-ekonomskom savetu na republičkom nivou treba da radimo“, kaže Đorđević.

Ljubisav Orbović, predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije ocenio je da jačanje lokalnih socijalno-ekonomskih saveta doprinosi jačanju opšteg socijalnog dijaloga u Srbiji.

On je naveo da godinama pokušavaju da formiraju socijalno-ekonomske savete u Srbiji. Ono što je suština problema je to da lokalne uprave nisu spreme da funkcionišu i rade sa predstavnicima poslodavaca i sindikata kako bi rešavali  probleme.

Ivan Kovačević, zamenik predsednika Unije poslodavaca Srbije kazao je da se život u Srbiji ne odvija samo na centralnom nivou, već da se mnoge važne odluke donose na lokalnom. „Brojna su pitanja koja se mogu rešiti na lokalu, a koja mogu doprineti da poslodavci rade uspešnije“, rekao je on.

Decentralizacija treba da doprinese da se u svim mestima u Srbiji bolje živi.

Tomislav Banović, predsednik Saveza samostalnih sindikata Beograda ocenio je da je neophodno da se unapredi rad lokalnih socijalno-ekonomskih saveta u Srbiji.

 

Želite da postane naš dopisnik? Kontaktirajte nas na dopisnistvo@srbijavesti.com