Zgrade, stanovi i infrastruktura u javnoj svojini Beograda ubuduće će moći da se prodaju gotovo u pola cene. Prema odluci gradskih vlasti, u slučaju da se nepokretnost u javnoj svojini grada ne proda u postupku oglašavanja, početna procenjena vrednost se može umanjiti i na 80 odsto.

Odlukom o izmenama i dopunama odluke o načinu postupanja sa nepokretnostima koje su u javnoj svojini Grada Beograda predviđeno je da u slučaju kada se nepokretnost ne otuđi po toj nižoj ceni, početna procenjena vrednost nepokretnosti može se ponovo umanjiti na 60 odsto početne procenjene vrednosti.

Nepokretnosti Grada na koje se odnosi ova odluka su službene zgrade, poslovne zgrade i poslovni prostor, stambene zgrade, stanovi iz otkupa, garaže i garažna mesta, nepokretnosti za reprezentativne potrebe, dobra u opštoj upotrebi i objekti infrastrukture u javnoj svojini Grada Beograda, navodi Nova ekonomija.

Želite da postane naš dopisnik? Kontaktirajte nas na dopisnistvo@srbijavesti.com