Zakon o konverziji stambenih kredita indeksiranih u „švajcarcima“, Leks specijalis, danas stupa na snagu. Dužnicima je ponuđen rok za odluku o prelasku na evro 30 dana od prijema pošiljke.

Članica Upravnog odbora Udruženja CHF,  advokat Jelena Pavlović, koja je učestvovala u pregovorima sa bankama o načinu rešavanja ovog problema, upozorava da i sami dužnici treba da obrate pažnju i ne propuste predviđene rokove. I to ne zato što se sa bankom ne mogu i kasnije dogovoriti, već zato što bi to moglo da im d2onese određene troškove.

Svako ko ima kredit indeksiran u švajcarskim francima treba da se interesuje da ne propusti rok predviđen leks specijalisom, imajući u vidu da je zakon predvideo poreske olakšice, kao i da dužnici ne snose troškove konverzije„, rekla je Jelena Pavlović.

Takođe, ona ukazuje da je ovim propisom predviđeno da se ne plaćaju troškovi notara ni katastra. Svaki otpis bilo kolikog dela duga smatra se, prema poreskim propisima, ostvarenim prihodom građana. To znači da bi na otpisani deo glavnice zaduženi u „švajcarcima“ trebalo da plate i porez. Leks specijalisom je predviđeno da ovakav otpis neće biti tretiran kao prihod i da na njega neće biti obračunavan porez.

Upravo zbog primena tih olakšica predviđenih zakonom, u smislu oslobođenja troškova, važno je da se konverzija kredita uradi u okviru predviđenih rokova. Da ne bi posle došlo do tumačenja da nešto treba platiti“, ukazuje Jelena Pavlović.

Banke su dužne da novi obračun klijentima pošalju preporučenom poštom, na adresu navedenu u ugovoru kredita.

Leks specijalisom je predviđeno da svi dužnici koji trenutno nisu u Srbiji ili nemaju mogućnost da prime poštu, mogu da se obrate bankama putem dopisa ili mejla i zatraže da im se ponuda dostavi elektronskim putem.

 

Želite da postane naš dopisnik? Kontaktirajte nas na dopisnistvo@srbijavesti.com