U prvoj polovini 2019. godine suficit budžeta Srbije iznosio je 21,5 milijardi dinara jer su prihodi bili 611,8 milijardi a rahodi 590,3 milijarde dinara, danas je objavilo Ministarstvo finansija.

U junu je ostvaren suficit budžeta od 13,2 milijarde dinara.

Najveći deo poreskih prihoda su uplate PDV-a u iznosu od 41,2 milijarde i akciza od 27,2 milijardi dinara.

U junu se uplaćuje porez na dobit pravnih lica po osnovu godišnjeg obračuna, te je prihod od tog poreskog oblika najveći u tom mesecu, kada je naplaćeno 22 milijarde dinara.

Neporeski prihodi naplaćeni su u iznosu od 11,7 milijardi dinara, a priliv donacija bio je 800 miliona dinara.

Rashodi republičkog budžeta u junu su iznosili 100,2 milijarde dinara, od čega su troškovi za zaposlene bili 23,8 milijarde, a transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja (fond PIO, RFZO, NSZ, fond SOVO) 16,5 milijardi dinara.

Na nivou opšte države je u periodu januar – jun zabeležen fiskalni suficit u iznosu od 17,3 milijarde dinara (0,7 odsto BDP) i primarni fiskalni suficit u iznosu od 87 milijardi dinara (3,4 odsto BDP).

Prema godišnjem planu izvršenja budžeta opšte države za taj period planiran je fiskalni deficit u iznosu od 2,2 milijarde dinara, tako da je ostvareni rezultat bolji od planiranog za 19,5 milijardi dinara.

Javni dug Srbije na kraju juna iznosio je 23,55 milijardi evra, što je 51,4 odsto BDP-a. Na kraju 2018. javnui dug je bio 23,01 milijarda evra, i imao je učešće u BDP-u od 53,8 odsto.

Izvor: Beta

Želite da postane naš dopisnik? Kontaktirajte nas na dopisnistvo@srbijavesti.com