Na kraju prvog kvartala ove godine, suficit republičkog budžeta iznosio je 15,8 milijardi dinara jer su prihodi bili 305,5 milijardi dinara, a rashodi 289,7 milijardi dinara, objavilo je Ministarstvo finansija Srbije.

U periodu januar – mart, na nivou opšte države, zabeležen je fiskalni suficit od 11,2 mlilijardi dinara (0,9 odsto BDP) i primarni fiskalni suficit u iznosu 57,3 milijardi dinara (4,8 odsto BDP-a).

U martu je ostvaren deficit od 6,4 milijarde dinara. Naplata prihoda u martu iznosila je 98,5 milijardi dinara, od čega se na proreske prihode odnosilo 78,1 milijardu dinara.

Uobičajeno, najveći deo poreskih prihoda odnosio se na uplatu PDV u iznosu od 32,8 milijardi dinara i akciza u iznosu od 17,6 milijardi dinara.

Porez na dobit u martu iznosila je 17,8 milijardi dinara, neporeski prihodi naplaćeni su u iznosu od 20 mlijardi dinara, dok je priliv donacija u martu iznosio 400 miliona dinara.

Rashodi budžeta su u martu iznosili 104,9 milijardi dinara.

Troškovi za zaposlene bili su 23,4 milijarde dinara, a transferi fonda PIO, RFZO, NSZ i fonda Socijalnog osiguranja vojnih osuguranika (SOVO) 15,1 milijardi dinara.

Izvor: N1

Želite da postane naš dopisnik? Kontaktirajte nas na dopisnistvo@srbijavesti.com