Narodna banka Srbije (NBS) počela je da kontroliše osiguravajuće kuće i proverava jesu li visinu provizija za tehnički pregled vozila sveli na dozvoljenih pet odsto.

Nakon što je utvrđeno da su mnoge osiguravajuće kuće vlasnicima tehničkih pregleda za prodaju polisa davali proviziju od  od 15, 20, pa čak i 30 procenata, krenula je kontrola.

NBS je podvrdila je krenula sa sprovođenjem kontrole ali da o ostalim činjenicama nisu hteli da govore jer su u pitanju tajni podaci.

Smanjenjem provizije koju dobijaju tehnički pregledi, osiguravajuće kuće su značajno smanjile zaradu tehničkim pregledima. Oni su zbog ovoga povećali cene. Po propisima, trenutno nije navedena minimalna i maksimalna cena tehničkog pregleda.

Želite da postane naš dopisnik? Kontaktirajte nas na dopisnistvo@srbijavesti.com