U Ginekološko-akušerskoj klinici (GAK) u Višegradskoj je otvorena prva banka reproduktivnih ćelija u Srbiji. To će omogućiti parovima bez dece lečenje kako bi dobili potomstvo.

Svi parovi koji imaju problem sa začećem, iz banke će dobiti reproduktivni materijal. U banci će se čuvati spermatozoidi i jajne ćelije ali i embrioni donatora.

Zlatibor Lončar, ministar zdravlja je rekao da je u opremu uloženo oko milion evra. Da su embriolozi, biolozi, genetičari, ginekolozi i infektolozi prošli sve neophonde odluke.

Ministar je rekao da parovi iz Srbije, koji imaju problem sa začećem više ne moraju da idu u inostranstvo kako bi se ostvarili kao roditelji. Dodao je i to da su doneti neohodan zakon i svi podzakonski akti kako bi se ta oblast precizno definisala.

Aleksandar Stefanović, direktor GAK-a rekao je da više od 15 odsto parova u Srbiji ima problem sa sterilitetom. Takođe, podseća da se od 1991. godine u GAK-u u Višegradskoj radi postupak vantelesne oplodnje.

Zahvaljujući banci reproduktivnih ćelija, žene i muškarci u Srbiji moći će da o trošku države zamrznu svoje polne ćelije i embrione, kao i da ih poklone drugim ljudima koji ne mogu da se ostvare kao roditelji.

Pravo da budu donori reproduktivnog materijala imaju žene koje su zdrave fizički i psihički i koje su stare između 21 i 34 godine i muškarci do 40 godina.

Zakonom je predviđeno da svi donori jajnih ćelija, spermatozoida i embriona budu anonimni za primaoca, ali će morati da prođu neophodne zdravstvene preglede i psihološke procene, kao i da se testiraju na polno prenosive bolesti.

Anonimnost je zagarantovana i podaci o donoru neće moći da se dobiju, osim zbog medicinskih indikacija za dete.

Želite da postane naš dopisnik? Kontaktirajte nas na dopisnistvo@srbijavesti.com