U Krupnju i 10 okolnih sela proglašena je vanredna situacija zbog kiša koje su u popodnevnim satima u sredu nanele velike probleme meštanima.

Pedeset kuća je popljavljeno kao i osnovna škola koja se nalazi u centru Kruplja. Petnaest đaka je evakuisano i škola neće raditi do ponedelja.

Zbog velike količine kiše koja je pala, izlile su se reke Bogoštica, Likodra i Brštica.

Za 45 minuta palo je 78 l kiše po kvadratnom petru pa su rečice i potoci sa Sokolskih planina veoma brzo nadošle. Najveće probleme napravila je reka Bogoštica koja je poplavila domaćinstva i odnela deo puta koji vodi ka selu.

U ovom trenutku nema opasnosti od izlivanja. Sve tri reke su se povukle u svoja korita a najveća šteta je pričinjena na putnoj infrastrukturi.

Ivan Isailović, predsednik Opštine rekao je da je šteta velika ali znatno manja nego što je mogla biti. Dodao je još i to da je izbegnuta veća katastrofa jer su sva rečna korita očišćena.

Trenutno se radi na ispumpavanju vode i čišćenju terena, a kako se navodi proradila su klizišta, prekinuti su putevi i oštećeni mostovi.

 

Želite da postane naš dopisnik? Kontaktirajte nas na dopisnistvo@srbijavesti.com