U prihvatnim centrima i centrima za azil širom Srbije trenutno je smešteno oko 2.800 migranata. Većina njih čeka da nastavi put, uglavnom u zemlje Zapadne Evrope, saopštila je delegacija Evropske unije.

U okviru podrške Evropske unije upravljanju migracijama u Srbiji, Niš je, kao najveći grad na jugu zemlje, izabran za razgovor o pitanjima u vezi sa migracijama.

Medijima su predstavljeni podaci i informacije o migrantima i lokalnim zajednicama koje se nose sa tim izazovom u našoj zemlji.

Goran Ćirić, predstavnik Komesarijata za izbeglice istakao je veliku pomoć nevladinih organizacija kada je u pitanju upravljanje migracijama, kako u ljudstvu tako i u znanju.

Takođe, dodao je i to da za poslednje četiri godine nije bilo ozbiljnih problema sa lokalnim stanovništvom kada je reč o migrantima koji borave u prihvatnim centrima.

U okviru podrške EU upravljanju migracijama realizuju se aktivnosti pod sloganom „Slavimo raznolikost“.

„Slavimo raznolikost“ obuhvata raznovrsne aktivnosti koje podrazumevaju interakciju lokalnog stanovništva i migranata, od ekoloških i sportskih aktivnosti, do razgovora migranata i lokalnog stanovništva o ličnim i temama iz svakodnevnog života. Te aktivnosti se odvijaju pod nazivom „Žive knjige“ i realizuju se svakog meseca u prihvatnim centrima u Obrenovcu i Šidu.

Akciju „Slavimo raznolikost sprovodi Fondacija „Ana i Vlade Divac“, a njen predstavnik Miroslav Luburić istakao je ulogu Evropske unije u pomoći Srbiji kada je u pitanju rešavanje izazova u vezi sa upravljanjem migracijama.

Izvor: FoNet

Želite da postane naš dopisnik? Kontaktirajte nas na dopisnistvo@srbijavesti.com